ΕΙΣΟΔΟΣ

Δ. & Α. ΠΡΑΝΤΣΙΔΗ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΟΩΝ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ τηλ. 23320-42153, 42336

ENTER

D. & A. PRANTSIDI & Co
SEAMLESS GUTTER PRODUCTS

MONOSPITA, ANTHEMIA, MACEDONIA GREECE
tel. (+30 23320) 42153, 42336

info@prantsidis.gr